Licence CC0 má první oficiální překlad

Z Wikizpráv

Úterý

Logo licence CC0

Licence, která umožňuje autorům svá díla uvolnit jako volné dílo, byla přeložena do nizozemštiny. Jde o vůbec první překlad této licence. Na překladu spolupracovaly organizace Creative Commons Nederland a Creative Commons Belgium.

Podle nové politiky organizace Creative Commons, která za licencí stojí, jsou nově všechny licence překládány tak, aby byly ekvivalentní s původním anglickým zněním a tedy i závazné. V dřívějších verzích licencí Creative Commons byl závazný text licence jen v jednom hlavním jazyce a ostatní překlady sloužily jen pro informační účely.

Licence CC0 byla zveřejněna v roce 2009 a je navržena tak, aby tvůrcům umožnila uvolnit svá díla jako volné dílo vzdáním se svých autorských a jiných souvisejících práv k dílu v nejširším možném rozsahu v rámci platných zákonů. Pokud vzdání se práv není možné, poskytuje CC0 veřejnosti bezpodmínečnou, nezvratnou, nevýhradní a teritoriálně neomezenou licenci k užití díla pro jakýkoli účel. CC0 je využívána institucemi, vládami a jednotlivými autory pro svá díla, která tak mohou být svobodně využívána bez omezení.

Související zprávy[editovat]

Zdroje[editovat]

  • WALSH, Kat. First CC0 official translation in Dutch. Blog Creative Commons [online]. 2014-03-18 [cit. 2014-03-21]. Dostupné z: [1]. (anglicky)