Český Krumlov si připomněl 400 let od smrti Petra Voka

Z Wikizpráv

Sobota

Pětilistá růže – symbol šlechtického rodu Rožmberků

Dnes se v Českém Krumlově uskutečnila velkolepá akce nazvaná Noc s Rožmberky uspořádaná jako připomínka 400. výročí úmrtí posledního Rožmberka Petra Voka. Na akci se podílelo uskupení Proradost a českokrumlovské Městské divadlo ve spolupráci s řadou dalších institucí, firem a osob.

Petr Vok z Rožmberka (1539–1611) byl český šlechtic, poslední příslušník rožmberského rodu a významná postava českých dějin. Sehrál důležitou úlohu při ochraně českého státu před pasovským vojskem, které 21. prosince 1610 vtrhlo do Čech a vydalo se ku Praze. Dobylo Malou Stranu a Hradčany a ty zcela vyplenilo. Později se usadilo v Jižních Čechách v okolí rožmberské Třeboně. Zde byla 21. května 1611 uzavřena tzv. třeboňská dohoda mezi Petrem Vokem a podmaršálkem Michaelem Adolfem z Althanu. Vok vzal stříbrný rožmberský poklad a použil ho na výplatu žoldu pasovským, kteří byli následně rozpuštěni. Petr Vok zemřel ve svých 72 letech roku 1611 v Třeboni.[1]

Akce začala v 15 hodin v Městském divadle inscenací Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka. Od 16.30 následovala druhá inscenace nazvaná Příběh Petra Voka aneb Movie Star 16. století žije! Od 17.30 do 20.00 se mohli zájemci připojit k průvodcům a historikům, kteří je provedli různými částmi města a zámku. Například Mgr. Jiří Bloch vodil zájemce po Latráně. Hovořil o Budějovické bráně jako jediné renesanční bráně v Česku i o latránském opevnění a o proměnách čtvrti v průběhu staletí. Následovala návštěva kláštera klarisek, kde se v současnosti dokončuje dokumentace pro přestavbu tohoto objektu na interaktivní expozici. Zde se návštěvníci dostali do jinak zavřeného chátrajícího objektu a byli seznámeni s uměleckohistorickým průzkumem, který zde Jiří Bloch se svými kolegy prováděl. Cesta pokračovala chodbou na Tramín (prostor před kostelem Božího Těla a minoritským klášterem), kde byla prohlídka ukončena povídáním o klášteře a zajímavostech samotného kostela. Později se návštěvníci odebrali do zahrad Státního hradu a zámku Český Krumlov nebo se připojili k další odborné procházce.

Po 20. hodině zájemci usedli na sedadla otáčivého hlediště v hradních zahradách. U vstupu se podával čaj a s ním v ruce pak mohli sledovat představení Živé šachy o šachové partii Petra Voka a velitele pasovských vojsk. V 21 hodin byla akce slavnostně zakončena zvoněním krumlovských zvonů a překvapením. Tím byla pětilistá růže plovoucí na Vltavě, kterou mohli návštěvníci sledovat ze Zimní zahrady.

Rozhovor s organizátory akce[editovat]

Krátké představení Živé šachy před českokrumlovským otáčivým hledištěm
Svíčky pro obrazec pětilisté růže, který plul na Vltavě v rámci zakončení Noci s Rožmberky, mohli přinést samotní účastníci akce
Jak vás napadlo tuto akci zorganizovat?
Jan Vozábal, Městské divadlo Český Krumlov: Dlouhodobě se zabýváme posledními Rožmberky v rámci Slavností pětilisté růže, které jako Městské divadlo spolupořádáme. Společný nápad na Noc s Rožmberky ale vznikl v rámci Seskupení Proradost, neformálního spolku hrajících neherců, který pravidelně baví občany města svými aktivitami. Řekli jsme si, že k významnému výročí spojenému s Rožmberky bychom chtěli přispět. Oslovili jsme další spoluobčany, soubory a partnery a zjistili jsme, že vzdát hold rodu Rožmberků chce daleko větší počet lidí.
Ladislav Pouzar, zástupce principála Proradost: V mé hlavě jsou Rožmberci navýsost pevně spojeni s mým rodným městem. S pohledem do historie ze všech politiků po staletí zanechali v Krumlově největší stopu právě Rožmberkové. Asi nebylo možné se 400. výročí v mém životě aktivně vyhnout.

Jak dlouho trvaly přípravy a kolik lidí se na organizaci podílelo?

Vozábal: První nápad přišel v červenci, pak jsme se pravidelně scházeli ve čtyřčlenné základní skupině s Ladislavem Pouzarem, Andrejem Lukešem a Kateřinou Slavíkovou až do 5. listopadu. Postupně se do akce zapojovali další kamarádi a partneři, což ve finále bylo odhadem 160 lidí, například členové Proradosti, Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s., Divadelní klub Českokrumlovská scéna, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Prelatura Český Krumlov, Hotel Růže, Státní hrad a zámek Český Krumlov, město Český Krumlov, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, akademický malíř Karel Hrubeš, majitelé kulturních památek v rámci prohlídek, Krumlov classic guitar duo, Krumlovští pištci, Soubor historických tanců Fioretto, Dětský pěvecký sbor Medvíďata, Bratři z Růže, DěS – Dětské studio při Městském divadle, Bobři z Plešivce, SHŠ Grál Brno, horolezec Tomáš Bílek, průvodci Mgr. Anna Kubíková, Ing. Kateřina Slavíková, Milan Antoš, Mgr. Jiří Bloch, Mgr. Martin Jakab, Mgr. Roman Lavička, PhDr. Jan Müller, Mgr. Petr Pavelec a Mgr. Ivan Slavík. Generální partner Linde Pohony s.r.o. poskytl finanční podporu na nejnutnější materiálové výdaje. A další…

Kolik lidí se akce zúčastnilo?

Vozábal: Představení českokrumlovské scény navštívilo cca 460 osob, prohlídky města s průvodci cca 440 osob, představení na Otáčivém hledišti cca 400 osob, závěrečný obraz na řece Vltavě lze pouze odhadnout, ale zřejmě též několik stovek osob.
Pouzar: Já ještě neměl čas sumarizovat. Organizačně z Proradosti okolo 50 lidí.

Jak celou akci hodnotíte?

Vozábal: Já osobně jsem spokojen, moc jsem si to užil a reakce lidí byly výborné a pozitivní.
Pouzar: Nevím o žádném průšvihu. Zatím nemám žádné negativní reakce. Všichni vypadají spokojeně. Takže super.

Budete v budoucnu něco podobného opakovat?

Vozábal: S Proradostí stále něco vymýšlíme, takže to není vyloučeno (úsměv).
Pouzar: Nyní máme v „červenejch“ otáčko 11. únor 2012.

Zdroje[editovat]

Čtete zprávu, která vznikla jako původní zpráva redaktora Juandev (diskuse, příspěvky), který ručí za její pravdivost. Pokud se vaše informace o události liší, Wikizprávy uvítají, pokud je s uvedením zdrojů doplníte či uvedete na diskusní stránce.

  1. JUŘÍK, Pavel. Jihočeské dominium. Praha : Libri, 2008. 443 s. ISBN 978-80-7277-359-6.

Externí odkazy[editovat]