Přeskočit na obsah

AfricanHadithi: Nový portál o Africe

Z Wikizpráv

Neděle

Afrika: Dějiny vzniku nezávislých zemí na africkém kontinentu

V únoru byl spuštěn nový portál o Africe AfricanHadithi. Jeho zakladatel Nwachukwu Egbunike říká, že portál má za cíl poskytnout informace o vnitřní situaci v Africe a uvádět zprávy z ostatních médií do kontextu. Nezávislý zpravodajský server Global Voices s ním udělal rozhovor, který dnes vyšel i v češtině.

Patrice Lumumba
Můžete nám říci, co je AfricanHadithi (AH) a jak vznikla myšlenka na jeho založení?
AfricanHadithi je online zpravodajský portál, který chce vyprávět příběh Afriky, „hadithi“ znamená ve svahilštině „příběh“. Byl spuštěn 14. února 2014. Chtěli bychom se soustředit na příběhy v pozadí zpráv — ty příběhy, o kterých mainstreamová média většinou mlčí. AfricanHadithi se snaží odpovědět na otázku „no a?“, poskytnout kontext k novinovým titulkům (ať už k pozitivním, negativním, nebo ošklivým zprávám), které o Africe v médiích vycházejí.
Nápad vytvořit AfricanHadithi dostal Kola Mudele (africký podnikatel a iniciátor projektu AfricanHadithi — pozn. Wikizpráv), který hodně služebně cestoval po Africe a všiml si hlubokého problému — nedostatku opravdového pochopení dění v Africe, a to jak mezi obyvateli kontinentu samotného, tak ve vnějším světě. Kola si uvědomil, že přestože existuje řada portálů, které chrlí zprávy o kontinentu, jde většinou o jednotlivé projekty a chybí jim integrace do většího celku. Například zprávy z anglofonní Afriky se jen zřídka objeví v Africe frankofonní, to samé platí o ostatních jazykových skupinách kontinentu.
Stejně tak je často kladen důraz na zprávu samotnou, a ne na její kontext. V tomto smyslu není cílem AfricanHadithi převyprávět zprávy o Africe — existuje mnoho online i offline médií, která už toto dělají — náš záměr je odpovědět na otázku „no a?“. V Nigérii došlo k teroristickému útoku sekty Boko Haram, no a? Jak to například ovlivní běžného Nigeřana v Bauchi (město v severovýchodní Nigérii — pozn. Wikizpráv)? Jak můžeme propůjčit svůj hlas němým obětem brutálního útoku těchto teroristů?

Jakým způsobem jste se k projektu AfricanHadithi dostal Vy?

Kola mě nakazil svým nadšením, stejně jako mnoho jiných přispěvatelů a členů kmenového týmu AfricanHadithi — Afričanů jak v rámci kontinentu, tak v diaspoře.
Musím říct, že to nebylo tak složité rozhodování, když uvážíte mou touhu vyprávět skutečný příběh Nigérie i celého kontinentu. To bylo hlavní téma mé první knihy Dyed Thoughts: A Conversation in and from my Country (Pestrobarevné myšlenky: Dialog v mojí zemi a z mojí země) — chtěl jsem podnítit vizi příběhu, a to za použití svých vlastních komentářů, publikovaných online i offline. Kromě toho nebylo těžké přijmout účast v projektu, který bude využívat online platformu. To je to, co děláme i v Global Voices, i když s jiným zaměřením a jiným publikem.

Existuje již několik webových stránek, které se zaměřují na „příběh Afriky“. Čím se liší AfricanHadithi?

[…] jak jsem napsal na svém blogu, když jsem představoval projekt veřejnosti: „Africký kontinent je obrovský a rozlehlý. Příběhy, které se na něm odehrávají, by měly také být rozmanité a vyrážet dech. To by mělo být zcela samozřejmé na kontinentu, který je plný energických lidí s nekonečnými příběhy, s kombinací všeho, co je lidské — ať už je to dobré, zlé nebo ne úplně pěkné.“
Když odhlédnu od vize AfricanHadithi o uvádění zpráv do souvislostí, je pravdou, že Afrika představuje kontinent, který překypuje nekonečnými příběhy. Médií, které se snaží tyto příběhy vyprávět, tedy nemůže být nikdy dost — bez ohledu na jejich počet nemůže být příběh Afriky dostatečně převyprávěn nebo vyčerpán.

Jaké jsou zatím ohlasy?

Impozantní — na to, že fungujeme stěží jeden měsíc (server byl spuštěn 14. února 2014). Již jsme napočítali přes 46 tisíc přístupů a toto číslo dále roste. Máme již kolem padesáti přispěvatelů, které nadchla naše myšlenka, a mnoho dalších, kteří jsou ochotní se zapojit. Řekl bych, že vše probíhá velmi nadějně, ale my se soustředíme na ambicióznější cíle.

Můžete se s námi podělit o zajímavé příběhy, které se dosud objevily na AfricanHadithi?

Jeden z přispěvatelů, David W. Wagacha, míní, že projekt AH naplní předpověď, kterou prorokoval Patrice Lumumba, konžský vůdce národního osvobozeneckého hnutí a první demokraticky zvolený premiér nynější Demokratické republiky Kongo, o Afričanech, kteří budou sami psát dějiny své země:
„Lumumba prorokoval, že přijde doba, kdy Afrika bude sama psát své dějiny. Dějiny, které budou lemovány důstojností a slávou, dějiny, které budou odrážet celou šíři naší rodné země, dějiny, které nebudou určovány ze vzdálených zemí, Paříží, Bruselem, Washingtonem nebo Spojenými národy, nýbrž dějiny, které budou svou podstatou africké. Dějiny vyprávěné Afrikou.
Dnes, když spouštíme AfricanHadithi, naplňujeme toto proroctví, které bylo vyřčeno před 53 lety. Staneme se médiem, pomocí kterého bude Afrika moci vypovědět své dějiny a svůj příběh.“
[…]
V jiném příběhu zkoumá Sifa Asani Gowon dvojí život, který se rozšířil mezi nigerijskými uživateli sociálních médií:
„Sociální média mají nicméně svou odpornou stinnou stránku — se zvláště zákeřnými projevy, kterých si řada z nás buďto blaženě není vědoma, nebo se je rozhodla ignorovat.
Sociální média mohou být ta nejupřímnější i nejprolhanější místa vůbec. Lidé si mohou vytvořit svá alter ega a ‘avatary’ podle toho, jak chtějí, aby je svět viděl. Je v tom kus alternativní reality, ve které se rozostřily hranice mezi tím, jak člověk sám sebe vnímá (nebo kým věří, že je), a tím, jak se sám sebe rozhodne zobrazit. Začišťujeme všechny hrubé hrany a nasazujeme skvěle padnoucí masky, ve kterých se představujeme virtuálnímu světu. A i když je fantazie skvělá věc, může být také nebezpečná, když lidé ztratí kontrolu nad tím, co je vlastně skutečné.“
Chris Akor diskutuje téma vnější pomoci v článku „Afrika a pomoc západu“:
„Na druhou stranu, přestože je vnější pomoc pro přežití afrických států kriticky důležitá, je to ta nejhorší věc, která se mohla našemu kontinentu přihodit. Nejen, že zničila průmysl a obchod, ale také podnítila korupci, podpořila nezodpovědnost vlád a podkopala snahy zavést silný daňový systém, bez kterého nemůže žádná země doopravdy tvrdit, že je rozvinutá nebo soběstačná. A co víc, podryla demokracii tím, že se díky ní staly africké vlády zodpovědné dárcovským zemím a agenturám — více než svým vlastním lidem. Nehledě na zjevnou skutečnost, že dárci většinou vnucují cílovým komunitám své představy o směru rozvoje, které jsou často založeny na jejich vlastních prioritách a vizích.“
[…]

Jak je projekt financovaný?

Pracujeme na tom, abychom v budoucnu dokázali přilákat rizikový kapitál, nyní jsme odkázáni na reklamu.

Chtěl byste ještě něco dodat?

Příběh Afriky je zásadním způsobem zanedbaný a zkreslený. Projekt AfricaHadithi by chtěl nastavit určitou úroveň toho, jak by měl být „skutečný příběh Afriky“ vyprávěn. Ačkoli se AH v současné chvíli věnuje pouze anglofonní Africe, plánujeme v budoucnosti rozšířit naše pokrytí i na další jazykové skupiny kontinentu.

Zdroje

[editovat]