Nápověda:Mapframe

Z Wikizpráv

Mapframe je nástroj, který je na českých Wikizprávách aktivován a umožňuje generovat mapy pro použití na různých stránkách. Nástroj je vhodný pro obohacení zprávy o interaktivní mapu s užitečnými možnostmi.


Návod [editovat]

Tag <mapframe> požaduje jako obsah tzv. geoJSON. Níže je uveden podrobný návod, jak ve třech krocích vytvořit a upravit mapu, vygenerovat geoJSON kód a použít na Wikizprávách. Návod níže popisuje vytvoření vlastní mapy – pro přebírání z dat z Wikidat, respektive Wikimedia Commons viz sekci Přebírání z Wikidat.

Krok 1: Tvorba mapy[editovat]

 1. Otevřete si stránku geojson.io pro generování kódu geoJSON
 2. Přibližováním a posouváním si najděte místo, které chcete zobrazit na mapě
Tvary a špendlíky[editovat]
 1. Vpravo klikněte na ikonku špendlíku a poté klikněte na mapě na přesné místo, kde se má špendlík objevit
 2. Možné je také vytvořit čáru, čtverec, či jiný mnohoúhelník. Pro vytvoření některého ze zmíněných obrazců klikněte vpravo (ve stejném sloupci, jako je ikona špendlíku) na ikonu daného obrazce a nakreslete jej na mapu
 • Pro čtverec klikněte na mapu, táhněte myší a následně myš pusťte
 • Pro čáru klikněte na mapu, táhněte myší, klikněte znovu (lze několikrát opakovat pro vytvoření lomených čar) a pro ukončení klikněte na konečný bod čáry (pozn. čáry nelze spojit do obrazce)
 • Pro mnohoúhelník postupujte stejně jako u čáry, vytvořte několik lomených čar, ale nakonec čáry uzavřete do obrazce.
Vlastnosti tvarů a špendlíků[editovat]

Tato sekce je nepovinná, avšak může být užitečná  


 1. V tomto okamžiku lze kliknutím na vložený špendlík či jiný obrazec určit jeho další vlastnosti jako je barva, ikonka, velikost atd. a titulek s popiskem.
Poznámka: Překrývají-li se dva obrazce (např. čtverec uvnitř jiného čtverce), vlastnosti lze pomocí vizuálního editoru nastavit jen u toho většího z obrazců. Pro nastavení vlastností u menšího z obrazců je potřeba editovat samotný geoJSON kód (pozn.: tím se neovlivní vizuální výstup na geojson.io, ale po zkopírování kódu do Wikizpráv bude i tato změna zaznamenána), nebo větší obrazec odstranit (kliknutím na něj a zvolením „ Delete feature“), nastavit vlastnosti u menšího, a pak jej znovu vložit.
 1. Klikněte na vložený špendlík nebo obrazec
 2. Po kliknutí na špendlík se zobrazí tabulka vlastností.
 3. Po provedení změn je potřeba kliknout na Save.
 • Špendlík
 1. Kliknutím na šedý obdélník vedle marker-color lze nastavit barvu špendlíku
 2. Text medium vedle marker-size lze přepsat na large pro větší špendlík, nebo small pro měnší špendlík
 3. Najetím do prázdného pole vedle marker-symbol a následným kliknutím na šipku se rozbalí nabídka ikon, které se ve špendlíku mohou zobrazit. Jejich seznam a náhled je k dispozici zde
 4. Pro přidání titulku špendlíku klikněte na + Add row, do levého sloupce napište title a do pravého váš titulek.
 5. Pro přidání popisku špendlíku postupujte stejně jako u titulku, akorát do levého sloupce napiště description
 • Čtverec a mnohoúhelník
 1. Kliknutím na šedý obdélník vedle stroke lze nastavit barvu okrajů
 2. Kliknutím na šedý obdélník vedle fill lze nastavit barvu výplně
 3. Číslo vedle stroke-width udává tloušťku okrajů
 4. Číslo vedle stroke-opacity udává (ne)průhlednost okrajů (čím nižší, tím průhlednější)
 5. Číslo vedle fill-opacity udává (ne)průhlednost výplně (čím nižší, tím průhlednější)
 6. Přidání popisku nebo titulku funguje stejně jako u špendlíku
 • Čára
 1. Kliknutím na šedý obdélník vedle stroke lze nastavit barvu čáry
 2. Číslo vedle stroke-width udává tloušťku čáry
 3. Číslo vedle stroke-opacity udává (ne)průhlednost čáry (čím nižší, tím průhlednější)
 4. Přidání popisku nebo titulku funguje stejně jako u špendlíku

Konec nepovinné sekce  


Krok 2: Vygenerování kódu[editovat]

 1. Na pravé straně stránky se po každé změně automaticky generuje kód vaší mapy (poznámka: Změna kódu během vizuálních úprav na geojson.io není ve vizuálním editoru geojsno.io reflektována, avšak po zkopírování ručně upraveného kódu do Wikizpráv se i tato změna projeví). Ten si zkopírujte do schránky.
 2. Otevřete si stránku na Wikizprávách, do které má být mapa vložena, a vpravo nahoře klikněte na Editovat zdroj
 3. Na samostatný řádek vložte tag <mapframe>, pod něj vložte zkopírovaný geoJSON kód a pod něj na samostatný řádek vložte tag </mapframe>

Krok 3: Vlastnosti mapy[editovat]

 • Tag <mapframe> může mít také několik vlastností jako je implicitní oddálení, zarovnání, popis mapy atd. Všechny v této sekci popisované vlastnosti se vkládají:
<mapframe SEM PATŘÍ ATRIBUTY >
geoJSON kód
</mapframe>
Atributy musí být od sebe navzájem i od tagu odděleny mezerou.
 • Vlastnosti mapy:
 • rámeček
v případě, že nevyplníte popisek mapy, lze oddělat i rámeček mapy. To uděláte pomocí vložení textu frameless.
 • popisek mapy
lze také přidat popisek mapy jako celku. To uděláte pomocí vložení textu text="váš text".
 • velikost mapy
je možné regulovat velikost mapy do šířky i do výšky. Pro upravování šířky použijte atribut width=, kde za rovnítko napište libovolné přirozené číslo vyšší než 0, nebo hodnotu full, pro zobrazení přes celou šířku stránky. Pro výšku pak použijte height=, kde za rovnítko napište libovolné přirozené číslo vyšší než 0
 • přiblížení
mapě lze rovněž nastavit výchozí hodnotu přiblížení, použitím atributu zoom=, přičemž za rovnítko dopište libovolné přirozené číslo vyšší než 0. Tímto se nastaví výchozí hodnota přiblížení, čtenář si může mapu kdykoliv přiblížit/oddálit (to však neovlivní zobrazení mapy pro ostatní)
 • zarovnání mapy na stránce
mapa může být na stránce zprávy zarovnána. To je možné ovlivnit atributem align=, přičemž za rovnítko lze napsat right pro zarovnání doprava (implicitní), left pro zarovnání doleva, nebo center pro zarovnání na střed.

Výsledný kód pak může vypadat třeba takto

<mapframe width=350 height=350 text="Kancelář spolku [[Wikimedia Česká republika]]" zoom=15>
{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {},
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     14.446163177490234,
     50.07277580168361
    ]
   }
  }
 ]
}
</mapframe>

což dá

Map
Kancelář spolku Wikimedia Česká republika

Přebírání z Wikidat[editovat]

Map
geometrický tvar Aljašky
<mapframe text="geometrický tvar Aljašky" width=300 height=300 zoom=3 latitude=64.01 longitude=-152.58>
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geoshape",
 "ids": "Q797"
}
</mapframe>

Externí geometrický tvar z Commons[editovat]

<mapframe text="[[Hrad Dinan]]" width=300 height=400 zoom=15 latitude=48.4534 longitude=-2.044>
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "page",
 "title": "Ramparts_of_Dinan.map"
}
</mapframe>

Jiné formy zobrazení mapy[editovat]

Za použití stejného postupu vložení, s výjimkou použití tagu <maplink> namísto <mapframe> je možné vložit pouhý odkaz na mapu, která se po kliknutí otevře přes celou obrazovku. Všechny parametry jsou stejné.

Externí odkazy[editovat]