Odborná literatura na Světě knihy

Z Wikizpráv

Úterý

Průmyslový palác (ilustrační foto, 2007)

Letošní ročník veletrhu Svět knihy přinesl mnohá překvapení, ale i zklamání. Konal se ve dnech 14.–17. května 2009 v Průmyslovém paláci v Praze Na veletrh se sjely desítky vystavovatelů z Čech, Moravy i Slezska; nechyběli vystavovatelé i z jiných zemí (Rusko, Velká Británie, Saúdská Arábie). V průběhu čtyř veletržních dnů pak veletrh navštívily tisíce návštěvníků. Možno bylo prohlédnout si nejnovější vydání knih, setkat se s autory či navštívit přednášku.

Jak již je na Světě knihy tradicí, odborná a vzdělávací literatura se usídlila v pravém křídle, zatímco v levém stanu, který byl vybudován na místě shořelého objektu, se usídlili nakladatelé vydávající hlavně beletrii a poezii, střední hala pak již tradičně patřila zahraničním kulturním střediskům a hostům ze zahraničí. Svůj stánek zde mělo i sdružení Wikimedia Česká republika starající se o propagaci Wikipedie a jiných sesterských projektů.

Návštěvníky z řad odborné veřejnosti jistě zaujaly stánky nakladatelů učebnic. Nakladatelství Fraus vyjma tradiční prezentace své publikační činnosti představilo i interaktivní tabule firmy AV Media pro interaktivní výuku. Firma zatím zdigitalizovala několik učebnic pro první a druhý stupeň základních škol (např. Český jazyk 1 a Čítanka 1, Matematika, Dějepis, Přírodopis, Zeměpis). Učebnice se dodávají na CD a DVD nosičích a jsou obohaceny o další doplňky, jako jsou obrázky, interaktivní cvičení apod. Software je možno použít jak na klasických počítačích, tak i pro promítání na interaktivních tabulích.

Pravé křídlo veletržního paláce

Pro studenty pak hned za rohem vystavovala některá nakladatelství vysokých škol, která se sdružují právě pro prezentaci na Světě knihy. Jejich poměrně velký stánek nabídl zájemcům ukázky zajímavých skript a odborných publikací – filosofií počínaje, přes botaniku, ekologii a technologie, až po umění. Návštěvníci též mohli obdržet tištěné nebo digitální katalogy či záložky do knih. Hned naproti pak také zaujal stánek Masarykovi univerzity v Brně a jejich prezentace nově připravované knihy „Genetika“, která se v těchto dnech překládá. Podle prezentujících toto více než 800stránkové dílo nabídne všeshrnující kompendium k oboru genetika i cenný zdroj informací pro studenty tohoto oboru. V příloze nebude chybět i překlad Mendlovy práce Pokusy s hybridy rostlin.

I zájemci o studium jazyků si přišli na své. Dva vystavovatelé nabízeli digitalizované slovníky jak ve formě jednotlivých jazyků, tak slovníky s více světovými jazyky v jednom, sdružení Wikimedia Česká republika taktéž představilo projekt Wikislovník obsahující slova i méně běžných jazyků. Nutno však podotknout, že nabídka digitálních slovníků byla celkem malá. Na jedné straně povšechné slovníky i s méně běžnými jazyky, avšak značně malé, na straně druhé podrobné slovníky včetně odborné terminologie cenově pro řadu domácností či jednotlivců nedostupné. Tištěné slovníky pak nabídla nakladatelství Fraus, Leda, Oxford či Cambridge.

Na poli výuky pak byly příjemným překvapením nová trojdílná učebnice španělského jazyka „Aventura“ z nakladatelství Klett, či vzdělávací pomůcky pro výuku angličtiny a jiných jazyků hlavně dětí v předškolním věku, prezentované projektem Lingua Ludus. Určitým zklamáním pak byla nepřítomnost tradičního dovozce zahraniční literatury firmy Megabooks. Na druhou stranu potěšila nabídka zahraničních kulturních středisek a společností v Praze. Návštěvníci měli možnost seznámit se s činností a nabídkou jazykových kurzů Česko-Arabské společnosti, Rumunského kulturního insitutu, Portugalského centra Camões v Praze, Instituto Cervantes či Polského institutu.

Celkově se tak letošní Svět knihy po stránce prezentace odborné literatury vydařil, zklamáním byla nepřítomnost některých nakladatelství jako Megabooks či Libri a do určité míry i neúplná nabídka na poli elektronických slovníků. Nelze zapomínat i na levou část výstaviště, kde vyjma zvýšené vlhkosti ztěžovala návštěvníkům pobyt i vysoká teplota, kterou se nedařilo regulovat klimatizací ani otevřenými dveřmi. V této části se na poli odborné literatury představila řada běžných nakladatelů, mezi nimiž můžeme jmenovat nakladatelství Academia či Kant, které překvapilo první ucelenou monografií na téma českého loutkařství nazvanou „Česká loutka“.

Zdroje[editovat]

  • Čtete zprávu, která vznikla jako původní zpráva redaktora Juandev (diskuse, příspěvky), který ručí za její pravdivost. Pokud se vaše informace o události liší, Wikizprávy uvítají, pokud je s uvedením zdrojů doplníte či uvedete na diskusní stránce.