Rok 2019 byl nejčistším za posledních 11 let

Z Wikizpráv

Neděle

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil zprávu o znečištění ovzduší za rok 2019. Hodnoty imisí byly za posledních 11 let vůbec nejnižší. Látky ohrožující lidské zdraví však nadále překračují stanovené limity.

V roce 2019 byly podle ČHMÚ naměřeny nejnižší imisních hodnoty za posledních 11 let. Tento pokles je přisuzován příznivým meteorologickým podmínkám roku 2019 (méně topných dnů) či také postupným zlepšováním kvality ovzduší, jako jsou výměna kotlů či ekologičtější emise vozidel.

Na 77 % rozlohy státu došlo k překročení imisních limitů. Bez zahrnutí ozonu by to bylo 8,4 % území Česka, kde v té době žilo 27,5 % všech obyvatel. Oblastmi, kde byly překonány limity pro zdraví škodlivé látky byl zejména Moravskoslezský kraj, Oloumocký kraj a Zlínský kraj, poté ještě například Ústí nad Labem či oblast okolo Jaroměře.

Zdroje[editovat]

  • Souhrnná zpráva [online]. ČHMÚ, 2020-11-10, [cit. 2020-12-06]. Dostupné online. (česky)