Přeskočit na obsah

Většině bytových družstev hrozí pokuty i likvidace

Z Wikizpráv

Pondělí

Ilustrační obrázek

Do 30. června letošního roku musí být povinně přizpůsobeny existující společenské smlouvy, zakladatelské listiny a stanovy dle legislativních požadavků nového Občanského zákoníku a s ním souvisejícího zákona o obchodních korporacích.

Problémy nové předpisy dělají různým druhům společností. Znalci upozorňují na to, že potřebné změny nezvládne včas například většina bytových družstev. Kvůli tomu jim může v krajním případě hrozit pokuta, nebo až likvidace.

Povinné náležitosti společenské smlouvy[editovat]

Společenská smlouva, v případě bytových družstev nejčastěji stanovy, musí podle nových předpisů povinně obsahovat tyto náležitosti:

  • firmu společnosti (název a typ společnosti)
  • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla
  • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly (minimální výše vkladu je 1 Kč)
  • výši základního kapitálu
  • počet jednatelů
  • sídlo společnosti
  • předmět podnikání společnosti

Bytová družstva[editovat]

Pokud družstvo do svých stanov do 30. června 2014 nepromítne změny ve svých dokumentech (společenská smlouva, stanovy atd.), rejstříkový soud je vyzve, aby tak učinilo, jinak vstoupí do likvidace.

Většinou je zapotřebí změnit malé drobnosti, jako například název družstva; ten musí obsahovat označení, že se jedná o družstvo. S takovou úpravou stanov přitom musí souhlasit úplně všichni členové (100 %), kteří jsou nájemci družstevních bytů. Buď musí být osobně na schůzi, což dosvědčí notář, nebo musí souhlas projevit písemně, ovšem s ověřeným podpisem. Tuto podmínku nelze prakticky splnit (tak jako tak je zapotřebí velkého množství notářů). Počet notářů, něco přes 400 notářských úřadů, nekoresponduje s počtem družstev, kterých je více než 10 000.

Pokud se obchodní korporace (včetně bytových družstev) nepřizpůsobí nové právní úpravě do konce června, rejstříkový soud ji vyzve ke splnění této povinnosti, a pokud nedojde k uposlechnutí výzvy, může rejstříkový soud uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, případně poté nařídit i likvidaci společnosti.

Zdroje[editovat]

  • Většině bytových družstev hrozí pokuty i likvidace. Novinky.cz [online]. 2014-06-23 [cit. 2014-06-23]. Dostupné z: [1].
  • Co změnit či upravit ve společenské smlouvě s.r.o.?. Pohoda.cz [online]. 2014-05-16 [cit. 2014-05-16]. Dostupné z: [2].

Externí odkazy[editovat]