Přeskočit na obsah

V Praze bude první rychlostní tramvajová výhybka

Z Wikizpráv

Pondělí

Pohled po směru výhybky; nová poloha trati bude vpravo

Od zahájení nočního provozu dne 27. (28.) září 2013 bude v Praze uvedena do provozu první rychlostní výhybka, kterou bude možno projíždět rychlostí až 50 km/h (tedy běžnou provozní rychlostí na úsecích, které jsou součástí pozemní komunikace). V dnešní době jsou předpisem D 1/2 určeny maximální rychlosti pro jízdu přes výhybku na 15 km/h v přímém směru a 10 km/h ve směru odbočujícím. Nový typ výhybky (spolu s kvalitně nastaveným preferenčním opatřením) přinese značné zvýšení propustnosti křižovatky.

Přímý směr výhybky bude ve směru od Hradčanské k Vozovně Střešovice a směr odbočení vpravo povede k Vítěznému náměstí. Výhybka s označením R01 bude radiově ovládaná na základě jízdy vlaku. Detekce se bude nacházet 190 metrů před samotnou výhybkou, 160 metrů před se bude nacházet výzvové návěstidlo potvrzující zaregistrování vlaku systémem. 27 metrů před bude vjezdové návěstidlo pražcového typu, které signály jízda/stůj bude řídit provoz na výhybce. 10 metrů za hroty výhybky bude světelné návěstidlo signalizující směr přestavení a zamknutí výhybky spolu s rychlostním návěstidlem, které upraví maximální povolenou rychlost při jízdě do výhybky.

V současné době probíhají přípravy k přeložení křižovatky Prašný most do její finální polohy a jejímu napojení na budovaný tunelový komplex Blanka. Nová křižovatka bude ležet cca 30 metrů jižně od současné. Od 31. března byl z těchto důvodů přerušen tramvajový provoz v úseku mezi křižovatkami Prašný most a Sirotčinec (objízdná trasa vede přes Mariánské hradby). Ve vyloučeném úseku probíhá rekonstrukce původní trati na velkoplošných panelech BKV a přeložení před třemi lety dočasně přeložené tratě před křižovatkou Prašný most, která byla klasické stavby.

Zdroje[editovat]

  • Oběžník dopravního ředitele č. 037-2013 ze dne 2013-03-15 Zkušební provoz na rychlostní výhybce Prašný most [cit. 2013-04-07]