Přeskočit na obsah

Vyšel Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích

Z Wikizpráv

Čtvrtek

Nakladatelství Academia vydalo Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008). Tato unikátní publikace zaplňuje dlouhodobou citelnou mezeru v oboru českých dějin umění a představuje první práci svého druhu v kontextu národní kultury.

Jedná se o biografický a bibliografický lexikon obsahující 2666 hesel. Zahrnuty do něj byly jak osobnosti, jejichž dílo je již uzavřeno, a to včetně dosud opomíjených historiků umění německé národnosti, tak současní představitelé tohoto oboru všech generací. Ve slovníku lze najít biografické a bibliografické informace o pracovnících působících v muzejních a galerijních institucích, na pracovištích památkové péče, na vysokých školách a v akademických ústavech, o teoreticích, výtvarných kriticích a publicistech, o kurátorech výstav současného umění atd. Zachyceny jsou i osobnosti, které působily či působí v zahraničí. Rozhodujícím měřítkem k zařazení osobností do hesláře se stalo kritérium publikační činnosti, nejsou zde tedy uvedeni ti, kteří studium dějin umění absolvovali a následně pracovali či pracují v institucích oboru, ale nepublikují.

Slovník vznikl na základě úvah Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. a brněnského Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity nad napravením nepříznivého a neudržitelného stavu v podobě neexistence adekvátního díla a je výsledkem základního výzkumu uskutečněného v letech 2003–2005 v rámci tříletého grantu GA ČR 408/03/0060 a následného intenzivního dopracování realizovaného zčásti v rámci Výzkumného záměru Masarykovy univerzity MSM0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.

Autorský kolektiv (Polana Bregantová, Anděla Horová, Marie Platovská) Ústavu dějin umění, kde slovník vznikl, vedl Lubomír SlavíčekMasarykovy univerzity v Brně.

Doporučená prodejní cena je 1200 Kč.

Zdroje[editovat]