Vyšlo třetí vydání Českého etymologického slovníku

Z Wikizpráv

Úterý

Nakladatelství Leda vydalo třetí, tentokrát upravené a rozšířené, vydání Českého etymologického slovníku od Jiřího Rejzka, který poprvé vyšel již v roce 2001.

Tento etymologický slovník, určený pro širší veřejnost, se na rozdíl od svých předchůdců věnuje stejnou měrou slovům domácím i cizím a navíc zařazuje i některá dosud opomíjená slova nespisovná. Obsahuje přes 11 000 základních hesel, přibližně 21 000 odvozených slov a téměř 64 000 odkazů na slova jiných jazyků. V novém vydání byla přidána nová hesla, některá byla zásadně změněna, přibližně 1000 jich bylo upraveno; nově se též uvádí století prvního zjištěného výskytu příslušného slova v češtině. Indoevropské kořeny jsou rekonstruovány v laryngální podobě, tedy na základě dnes všeobecně uznávané laryngální teorie.

Kromě heslové části, snažící se co nejúplněji postihnout historii slov i jejich etymologické souvislosti, obsahuje slovník ještě příbuzenskou klasifikaci jazyků celého světa a přehled nejdůležitějších hláskových změn od indoevropského prajazyka až k současné češtině.

Doporučená prodejní cena slovníku je 699 Kč, ISBN 978-80-7335-393-3.

O autorovi[editovat]

Doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. je zaměstnancem Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na Filozofické fakultě Univerzity KarlovyPraze. Na téže fakultě studoval češtinu a angličtinu. V roce 1987 zde získal doktorát, o čtyři roky později titul Ph.D. a v roce 2009 se stal docentem. Věnuje se především etymologii, kromě etymologického slovníku je autorem např. Lidové etymologie v češtině (Karolinum, 2009). Píše články a recenze v periodikách jako Čeština doma a ve světě, Naše řeč, Slavia a dalších.

Zdroje[editovat]