Přeskočit na obsah

Wikizprávy:Historické zprávy

Z Wikizpráv
J. Danhauser: Čtenáři novin (1840)

Historické zprávy jsou takové, které jejich autor vloží na Wikizprávy s odstupem větším než týden. Označují se od počátku šablonou {{historická zpráva}}, která by měla být vhodně vyplněna (zejména pokud jde o odkaz na Wikipedii). Historická zpráva musí vycházet pouze z dobových zpravodajských zdrojů.[1] Připomínáme, že historické zprávy nemohou obsahovat informace, které nebyly známé k datu zprávy.

Užitečné odkazy

[editovat]
  • Rubrika historických zpráv, nejčerstvější historické zprávy, historické zprávy pro dnešní den atd.
  • Kategorie obsahující všechny historické zprávy

Popis historických zpráv

[editovat]

I v historických zprávách se používá přiměřeně přítomný či budoucí čas, jako kdyby byly psané právě v den data zprávy. Je možné použít i autorskoprávně volné zprávy, u kterých doporučujeme přiměřeně modernizovat pravopis.

U historických zpráv se zvláštním způsobem zachází s požadavkem na nezaujatost. V mnoha případech je možné, že narazíte na dobové zpravodajské zdroje, které informaci o události záměrně zkreslují (např. v době války kvůli válečné propagandě). I zjevně manipulativní zdroj je možné (a v některých případech pro dokumentární účely vhodné) využít jako podklad pro napsání historické zprávy. V takovém případě je možné přistoupit k psaní zprávy dvěma způsoby:

  1. Pokusit se zahrnout více pohledů do jedné zprávy a tím vyznění zprávy korigovat.
  2. V případě, že by podobné spojování různých úhlů vedlo k nesmyslně nesourodému textu, je možné napsat dvě nebo více oddělených zpráv, které budou jednotlivě ale odkázat je navzájem v sekci Související zprávy.

V obou případech je zcela nezbytné popsat, z jakého okruhu pochází užitý zdroj (např. slovy "jak píší sovětská média", "německá vláda uvedla" apod.). Rovněž je takovou zprávu více než vhodné doplnit odkazem na Wikipedii, která ji uvede do příslušného kontextu a vysvětlí ji.

Na Wikizprávy se nevkládají historické zprávy s datem zprávy starším než 1. ledna 1800.

Zpravodajské zdroje pro účely historických zpráv jsou takové zdroje, které byly určené k šíření informací široké veřejnosti (dobová média).[2] Při psaní zprávy je vhodné vycházet ze skutečně existujících zdrojů, ale není vyloučeno uvést ve zprávě informaci, u které je důvodný předpoklad, že v dobovém zpravodajském zdroji být mohla, byť tam uvedena není. Netýká se to tedy např. úředních, ale novinářům té doby běžně nedostupných informací, tajných a utajovaných informací apod. Berte ohled na fakt, že dostupnost některých informací se v různé době měnila (zejména v období cenzury a nesvobody tisku byly některé informace málo dostupné).

Při používání zdrojů můžete brát ohled na fakt, že některá média (zvláště ve starší době) nereagovala na zprávu ihned (tisk vychází často s jednodenním zpožděním). Zdroj by měl být použit pokud možno takový, který měl uzávěrku v den, jenž je uvedený jako datum zprávy, i když byl veřejně vydán třeba s dalším zpožděním.

Připomínáme i nutnost hlídat aktuálnost obrázku, aby nezachycoval novější situaci než je datum zprávy.

Odkazy

[editovat]
  1. Historická zpráva proto nemůže být původní.
  2. Seznam online archivů novin z celého světa na anglické Wikipedii, vizte též např. U.S. National, State & Local Newspaper Archives a European Newspaper Archives na XooxleAnswers