Přeskočit na obsah

Wikizprávy:Kategorizace

Z Wikizpráv

Kategorizace je proces, kterým se na projektech, které jsou vybavené systémem MediaWiki (je však ale i na jiných, např. DokuWiki), zvyšuje přehlednost mezi články. Protože těch postupem času přibývá, je nezbytné je třídit tak, aby bylo možné se zaměřit i na jednu úzkou skupinu (v našem případě tedy kategorii).

Kategorizace na Wikizprávách je hierarchická. Svojí kategorii má každá stránka. Pomocné i diskuzní stránky mají vlastní kategorie, články rovněž. Pokud by tyto byly zobrazeny graficky,vytvořily by hierarchicky uspořádaný strom, či adresářovou strukturu známou z počítačových operačních systémů.

Kategorie se vkládá pomocí kódu [[Kategorie:<název kategorie>]] vždy na konec stránky (to proto, aby bylo usnadněno čtení, editace a i vyhledávání ve zdrojovém kódu stránky). Pokud chcete na kategorii odkázat (tj. stejně jako na článek, vnitřním odkazem MediaWiki), stačí před název odkazu (který bude v textu samozřejmě, nikoliv na konci stránky) vložit dvojtečku takto: [[:Category:<název kategorie>]]

Kategorizace zpráv na českých Wikizpráv se řídí několika základními principy. Stránka musí být zakategorizována (aby ji bylo možné vyhledat), a to minimálně třemi kategoriemi (pokud si okolnosti nevyžádají jinak). Tyto kategorie (bývá jich samozřejmě často i více) odpovídají charakteru zprávy:

  • Kdy se událost stala - tedy zařazení zprávy podle dne, kdy byla zveřejněna.
  • Kde se událost odehrála - tedy zařazení geografické. Kategorie jsou členěny podle kontinentů, států, regionů, či měst.
  • Jaká událost se odehrála - zda jde o zprávu politickou, ekonomickou, dopravní, vědeckou, meteorologickou atp.

Kategorizační strom českých Wikizpráv toto rozdělení samozřejmě plně reflektuje.