Přeskočit na obsah

Wikizprávy:Nezaujatý úhel pohledu

Z Wikizpráv

Wikizprávy se drží principu nezaujatého úhlu pohledu (podle anglického Neutral Point of View zkracovaný na NPOV). To je jedno z mála základních a neměnných pravidel, na němž jsou Wikizprávy založeny; nelze o něm diskutovat nebo ho dokonce chtít změnit.

Vysvětlení pojmu[editovat]

Nezaujatý úhel pohledu znamená, že zprávy by měly být psány bez předsudků a korektně představovat všechny existující názory.

Princip nezaujatého úhlu pohledu je často špatně chápán. Neznamená, že by články měly dodržovat jeden „objektivní“ a nezávislý pohled nebo že by měly obsahovat jen „věcné“ údaje. Princip říká, že bychom měli věrně představit soupeřící názory, bez stranění některému z nich. Články by neměly hodnotit, ale ani naznačovat, že některý názor je správný.

Tento princip umožňuje spolupráci lidí různých, i konfliktních názorů (a zároveň na spolupráci uživatelů s různými pohledy spoléhá). Princip nezaujatého představování různých pohledů je jedním ze základů, výhod i odlišností nejen Wikizpráv, ale i ostatních projektů nadace Wikimedia Foundation.

Je potřeba zdůraznit, že popsané chápání nezaujatosti a nestrannosti se liší od mnoha jiných (a zcela oprávněných) použití těchto slov.

Praktická doporučení[editovat]

Velmi „hrubá“ ukázka, jak napsat NPOV text:

Říci, že Dostojevskij je největší spisovatel všech dob, je subjektivní názor.

Říci, že Stefan Zweig v knize „Tři mistři“ označil Dostojevského za největšího spisovatele, je fakt.

Obecně tedy místo vyslovení názoru napsat fakta o názorech. Doslovné použití takového postupu by vedlo k špatně čitelnému textu nepřirozeného stylu (A tvrdí, že… B tvrdí, že… C napsal, že…), a tak je potřeba používat jemnější metody. Napsat dobrou zprávu s nezávislým úhlem pohledu je svým způsobem umění.