Přeskočit na obsah

Česká Wikipedie přesáhla 100 tisíc článků

Z Wikizpráv

Pátek

Logo k příležitosti 100 tisíc článků na české Wikipedii

Wikimedia Česká republika oznámila dosažení hranice 100 000 článků na české verzi Wikipedie (http://cs.wikipedia.org), svobodné a otevřené on-line encyklopedie provozované nadací Wikimedia Foundation. Česká Wikipedie tento mezník překročila 19. června 2008 po 23. hodině středoevropského času a stala se 21. jazykovou verzí, které se to podařilo. Vzhledem k technické obtížnosti jednoznačného určení byl za jubilejní článek vybrán Vlajka Vanuatu.

Dosažení magické hranice 100 000 článků bylo v počátcích i hlavním cílem anglické Wikipedie, která ji překonala již 21. ledna 2003 po dvou letech činnosti. Anglická Wikipedie (http://en.wikipedia.org) dodnes zaujímá s více než 2,4 milionu článků první místo mezi více než 250 jazykovými verzemi. Ty celkem nashromáždily přes 10,5 milionu článků (tisková zpráva k dosažení 10 milionů), což činí Wikipedii největší encyklopedií světa. Hnací silou růstu se stávají menší wiki, u nichž počet článků narůstá až exponenciálně, zatímco ty zavedenější kladou stále větší důraz na kvalitu namísto bezpodmínečné kvantity. Na české Wikipedii během posledního čtvrtroku proběhlo denně v průměru kolem 3500 editací a každý den přibylo téměř 100 článků.

Diplom a věcné ceny za úspěch v anketě Czech Open Source 2008

Těchto úspěchů by nemohlo být dosaženo bez zájmu čtenářů, které si Wikipedie za léta své činnosti získala. Server Alexa hodnotí Wikipedii jako 7.–8. nejnavštěvovanější web světa, přičemž více než polovina návštěvníků směřuje na anglickou verzi, jejíž hlavní stránka má každý den kolem 5 milionů přístupů. Česká hlavní strana zaznamenává v průměru asi 70 000 přístupů denně. O přízni čtenářů svědčí také výsledky ankety Czech Open Source, kde česká Wikipedie nedávno obhájila v hlasování veřejnosti prvenství v kategorii Projekt roku.

Komunita české Wikipedie usiluje nejen o nárůst počtu článků, ale i o zvyšování jejich kvality. Je dbáno na to, aby nedocházelo k porušování autorských práv, a stále silnější důraz se klade na faktickou správnost, ověřitelnost a uvádění věrohodných zdrojů. Cesta k naplnění těchto požadavků vede přes zapojení více editorů do práce nad jedním článkem a zvyšování míry jejich spolupráce. Hlavním motorem těchto snah na české Wikipedii je Kvalita. Dlouhodobým záměrem je dosáhnout takové kvality vybraného obsahu, aby jej bylo možno vydat i na DVD, což je i jedním z cílů nově založeného občanského sdružení Wikimedia Česká republika. V této oblasti je nejdále německá Wikipedie, které se v kvalitě článků podařilo překonat i prestižní papírovou encyklopedii Brockhaus; publikovala též několik DVD a připravuje dokonce vydání knižní verze.

Sesterské české projekty

[editovat]

Portfolio českých wiki provozovaných nadací Wikimedia Foundation letos dokompletovaly Wikizprávy a Wikiverzita – obě wiki obdržely vlastní doménu 26. května 2008, jejich příprava však byla delší.

První editace Wikizpráv na Wikimedia Incubatoru (prostor pro vznik nových projektů) byla provedena 26. prosince 2007. Po dvou měsících dosáhly Wikizprávy 100 zpráv a nyní jich mají více než 170. Nejvíce zpráv se zatím týká území České republiky, záměrem projektu je však zprostředkovat dění z celého světa.

Česká Wikiverzita se 26. května 2008 po více než roční přípravné fázi zařadila mezi 9 existujících jazykových verzí tohoto projektu. Stejně jako ostatní se nachází v experimentální fázi, kdy se v rámci jednotlivých projektů hledají nové způsoby výuky a probíhá vzájemná synchronizace. Česká verze se od počátku otvírá širokému spektru studentů od předškolní výuky po celoživotní vzdělávání a nezapomíná ani na výzkum. Klade důraz na dialog mezi studenty a organizátory kurzů. Současní uživatelé se snaží využít dostupné druhy médií a vytvořit zajímavé a někdy i zábavné výukové jednotky, aby případné zájemce dostatečně zaujaly. Chtějí potlačovat tradiční nechuť ke studiu; vidí šanci vyplnit mezery v e-learnigu žáků základních škol, výuce angličtiny a v odbourávání bariér pro skupiny, pro něž je určitý typ studia nesnadno dostupný.

Nezahálejí ani další sesterské projekty české Wikipedie. Dva z nich v nedávné době dosáhly kulatých mezníků – Wikislovník má od 8. června 2008 přes 3000 hesel a Wikicitáty překonaly 24. května 2008 první tisícovku. Od 18. listopadu 2006, kdy česká Wikipedie dosáhla 50 000 článků, rostl každý ze sesterských projektů rychleji než ona, nejúspěšnější byl Wikisource, který svůj obsah téměř zpětinásobil na současných bezmála 5000 stránek.

Wikimedia Česká republika zahajuje svou činnost

[editovat]
Logo občanského sdružení Wikimedia Česká republika

V sobotu 31. května proběhla v prostorách Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově ustavující Valná hromada občanského sdružení Wikimedia Česká republika. Ukončila tak přípravy a odstartovala činnost organizace, která má pomáhat k propagaci a rozvoji projektů nadace Wikimedia Foundation (http://wikimediafoundation.org) (zkráceně projektů Wikimedia), zvláště Wikipedie a dalších přidružených aktivit.

Cílem sdružení je zjednodušovat dostupnost všeobecných a odborných informací ze všech oblastí lidského vědění i činností a podporovat a šířit svobodnou tvorbu, zejména díla, která je možno svobodně užívat a modifikovat. Sdružení chce také na území celé republiky podporovat a propagovat projekty Wikimedia. Konkretizace činnosti je nejbližším úkolem nově zvolené Rady sdružení.

V čele sdružení je Rada, do níž byli Valnou hromadou zvoleni čtyři členové. Předsedou sdružení se stal Petr Novák, na projektech Wikimedia užívající přezdívku che.

Sdružení bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 6. března 2008. Správní rada Wikimedia Foundation na svém zasedání označila sdružení za organizaci, jejíž cíle jsou společné s cíli nadace, a vyjádřila souhlas s tím, aby sdružení na území České republiky hájilo zájmy nadace a plnilo další funkce vyplývající ze statusu její pobočky. Forma spolupráce mezi sdružením a nadací bude dále upravena dvoustrannou smlouvou. Wikimedia Česká republika nebude zasahovat do obsahu Wikipedie a dalších projektů a není za něj ani právně odpovědná.

Zdroje

[editovat]