I ve Střešovicích se staví tunel Blanka

Z Wikizpráv

Neděle

Pohled na stavební jámu tunelu Blanka

Také v pražských Střešovicích se pracuje na tunelu Blanka, který bude tvořit po svém dokončení severozápadní část vnitřního městského okruhu hlavního města Prahy. Na rozdíl od Hradčanské, kde staveniště zabralo podstatnou část okolních komunikací nebo od Letné, kde je stavební jáma poměrně nápadná ze širokého okolí, ve Střešovicích zabírá staveniště nepříliš nápadný díl města. Nezasahuje do silnice Patočkovy, kde je i nyní čilý dopravní ruch, nevyžádalo si přesun tramvajové, či autobusové dopravy.

V oblasti Brusnice byla zlikvidována stará zahrádkářská kolonie a nahrazena staveništěm. Stávající silnice je podepřena velkou stěnou, v místech, kudy bude procházet víceproudá podzemní silnice, vznikla veliká stavební jáma. V budoucnosti má v tomto místě tunel přecházet z hloubené části, která vede od Strahovského tunelu do úseku raženého, který zajistí pokračování dálničního tunelu pod historickými hradbami, pod parkem Brusnice a pod budovou Ministerstva kultury.[1] V prostoru staveniště Myslbekova (jak zní oficiální název pro tuto část prostoru stavebních prací) také vznikne technologické centrum celého tunelu Blanka.[2] Po dobudování tunelu sem bude rozšířen park, který se v současné době rozkládá v prostoru hradeb nedaleko od střešovické vozovny.

Také mimoúrovňová křižovatka Malovanka doznala změn. V současné době je již stavba v třetí fázi, tzn. používá se jak přeložka původního úseku od Břevnova do Střešovic a vyústění ze Strahovského tunelu, tak i komunikace v centrální části křižovatky.[3]. Připravené jsou již i portály pro vjezd do nejjižnější části tunelu Blanka, který u portálu tunelu Strahovského právě začíná.

Zdroje[editovat]

Čtete zprávu, která vznikla jako původní zpráva redaktora Aktron (diskuse, příspěvky), který ručí za její pravdivost. Pokud se vaše informace o události liší, Wikizprávy uvítají, pokud je s uvedením zdrojů doplníte či uvedete na diskusní stránce.

  1. Schéma tunelového komplexu
  2. Článek o tunelu Blanka na stránkách časopisu stavebnictví
  3. Postup výstavby MÚK Malovanka