Manětínští pokračují v záchraně kostela

Z Wikizpráv

Neděle

Concerto Aventino v kostele sv. Barbory

V manětínském kostele svaté Barbory se uskutečnil komponovaný program Den pro Barboru. Program začal v 16 hodin představením právě končící výstavy Na plzeňské paletě. Následovalo povídání o kostele a o varhanách a potom si účastníci varhany prohlédli a poslechli. Nakonec zazněl koncert souboru Concerto Aventino s barokním programem nazvaným Fiati e corde. Celá akce se uskutečnila v rámci festivalu nazvaného 9 týdnů baroka.

V tomto případě se jednalo o 8. týden barokních slavností umístěných do obcí Nečtiny a Manětín a na hrad Rabštejn. Celý týden tak Manětínsko zažívalo nevšední barokní veselí. Poslední den v kostele svaté Barbory byl věnován oslavám manětínského panství včetně hřbitovního kostela a obnovených varhan. Současná podoba kostela sv. Barbory pochází z období před rokem 1697 a autorství je připisováno burgundskému architektovi Jeanu Baptistu Matheyovi. Jedná se o barokní stavbu na malém návrší nad studánkou. Díky místnímu patronu a donátorovi Václavu Josefu Lažanskému získal kostel po své dostavbě bohaté vybavení od nejlepších umělců své doby. Autorem oltářního obrazu Stětí sv. Barbory, stejně jako dvou menších lunetových obrazů, je Petr Brandl, dřevěné polychromované sochy jsou pak dílem Jana Brokofa. Kostel byl původně poutní, později se stal hřbitovním. V 50. letech 20. století však přestal být využíván a začal chátrat.

Varhany jsou dílem pražského varhanáře německého původu Leopolda Spiegela z roku 1721. Jsou jednomanuálové s pedálem a deseti rejstříky. Skříň je bohatě zdobena barokní řezbou, na vrcholu s dvojznakem lažansko-černínským. V současnosti jsou ale ve špatném technickém stavu. Zkorodované píšťaly − vlivem času a nevhodného použití kombinace kovů − stejně jako dřevěné prvky potřebují restaurovat.

Den pro Barboru měl za cíl získat finanční prostředky na opravu a restaurování varhan. Byla zde umístěna putovní výstava Na plzeňské paletě. Do ní se zapojilo sedmdesát západočeských umělců a každý z nich svým vlastním stylem ozdobil paletu. Díla z výstavy budou 28. listopadu 2015 vydražena v budově Českého rozhlasu v Plzni. Výtěžek půjde na záchranu varhan. Další akcí byl barokní koncert Concerto Aventino – vybrané vstupné bude taktéž použito na opravu varhan.

V roce 2003 se přistoupilo ke statickému zajištění kostela. Následovala oprava střechy nad presbytářem a zajištění věže. V letech 2005–2009 došlo k restaurování Brandlových obrazů. Ty jsou kvůli nevyhovujícím podmínkám v kostele nyní v dlouhodobé zápůjčce v kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici. V srpnu 2015 též začala oprava venkovní fasády.

Galerie[editovat]

Související zprávy[editovat]

Zdroje[editovat]

Čtete zprávu, která vznikla jako původní zpráva redaktora Juandev (diskuse, příspěvky), který ručí za její pravdivost. Pokud se vaše informace o události liší, Wikizprávy uvítají, pokud je s uvedením zdrojů doplníte či uvedete na diskusní stránce.

  • MATOUŠKOVÁ, Martina. Manětín; Průvodce městem a zámkem. Manětín : Město Manětín, 2015. ISBN 978-80-260-8424-2.
  • Na plzeňské paletě. plzeň2015.cz [online].  [cit. 2015-09-17]. Dostupné z: [1].