Muslim na římskokatolické mši

Z Wikizpráv

Neděle

Nebývá zcela obvyklé, aby vyznavač islámu navštívil katolické bohoslužby.

V neděli 12. října v 19 hod. večer byl v kostele sv. Vavřince v Praze zahájen 12. ročník konference Fórum 2000. Mezi přítomnými byl i kněz Tomáš Halík a Ammar Al-Hakim, zástupce vůdce Nejvyšší islámské rady Iráku. Oba jmenovaní muži ani nevyčkali začátku společenského rautu a namísto toho se odebrali do blízkého kostela sv. Salvátora, kde otec Tomáš od 20. hod jako obvykle v neděli celebroval večerní mši svatou a Ammara pozval jako hosta. Ten pozvání přijal, a tak i se svým doprovodem pozorně naslouchal kázání, které mu bylo tlumočeno, a byl přítomen i celé liturgii.

Ke konci obřadu představil Halík Ammara jako toho, se kterým křesťané sdílí jak víru ve stejného Boha, tak se hlásí i ke společnému praotci Abrahamovi, a požádal hosta, aby promluvil. Svůj projev začal Ammar tím, že byl potěšen, když poznal úctu a respekt, jaký mají křesťané k prorokům, a vyznal své přesvědčení, že právě úcta, vzájemný respekt a touha po porozumění je tím, co může obě skupiny věřících přivést ke vzájemnému dialogu. Ujistil, že i věřící Islámu mají respekt k prorokům, i k Ježíšovi. To pokládá za podstatné, zatímco např. to, že se křesťané a muslimové rozcházejí v názorech na Ježíšovo ukřižování, pokládá až za ne tolik velkou překážku vzájemného porozumění.

Dále byl Ammar připraven odpovídat na otázky věřících. Hned první otázka mířila dost na tělo, jak prý se osobně zachoval v době, kdy byly napadány křesťanské kostely. Ammar vyslovil svoji lítost nad tím, co se dělo a vyprávěl o děsných zážitcích, kterým byl přítomen; teroristé nerozlišovali mezi křesťany a muslimy, zabíjeli i malé děti.

Jedna z dalších otázek se týkala džihádu: Je džihád v Islámu? Na to Ammar odpověděl, že se většinou špatně rozumí tomu, co je to džihád. Pokud někdo přispěje např. penězi na dobrou věc, je to džihád. Pokud někdo udělá něco pro svou víru, je to džihád. Na tom není nic špatného, ano, je to v Islámu. Dokonce, pokud někdo např. napadne věřící, je dovoleno proti útočníkovi vystoupit a bránit se mu i se zbraní v ruce. Ano, i to je džihád. Pokud ale někdo vleze do letadla a vletí do mrakodrapu anebo na sebe přiváže a odpálí bombu, to není džihád. To nemá s Islámem nic společného. Islám ani nedovoluje zabíjet sám sebe, dodal.

Teroristické akce, které se dějí, jsou dílem extrémistů. I v jiných náboženstvích, v křesťanství, ale i mimo náboženství se objevují extrémisté, i v politických stranách. Ale podle toho není možné posuzovat Islám. Je nutno pracovat na vzájemném porozumění a společně se postavit proti takovým věcem, aby se již dále neděly, uzavřel Ammar.

I v dalších dnech Halík s Ammarem na konferenci Fórum 2000 dávali najevo, že jsou rozhodnuti bojovat proti násilí, působenému extrémním fundamentalismem a fanatismem - viz např. záznam z panelové diskuse.

Související zprávy[editovat]

Zdroje[editovat]

Čtete zprávu, která vznikla jako původní zpráva redaktora Kychot (diskuse, příspěvky) podle vlastního zážitku, který ručí za její pravdivost. Pokud se vaše informace o události liší, Wikizprávy uvítají, pokud je s uvedením zdrojů doplníte či uvedete na diskusní stránce.

Externí odkazy[editovat]

Forum 2000/2008/Mezináboženský dialog ve Wikiverzitě.