Přeskočit na obsah

Wikizprávy:Mimořádné zprávy

Z Wikizpráv
mimořádná zpráva
mimořádná zpráva

Mimořádné zprávy jsou takové zprávy, které byly napsány během vývoje události, a jsou tak během této doby velmi frekventovaně aktualizovány, upravovány a doplňovány. Autor může situaci sledovat z vlastního zážitku (tzv. původní zpráva) nebo z jiných zdrojů.

Mimořádné zprávy z principu nevyjadřují důležitost dokumentované události, nýbrž pouze způsob, jakým byla dokumentována. Jsou však zdůrazňovány kvůli atraktivitě nejnovějších informací pro čtenáře. Obvykle vznikají o událostech, které jsou nějakým způsobem významné či mimořádné samy o sobě, neboť je k nim zpravidla k dispozici nejvíce zdrojů, ze kterých lze pravidelně čerpat. To však určitě není pravidlem.

Vznik a aktualizace

[editovat]

Samotná struktura mimořádné zprávy se nijak neliší od klasických zpráv: šablona {{datum}}, úvodní odstavec ({{perex}}), obsah zprávy a sekce zdroje. Autor by měl být po zveřejnění první verze mimořádné zprávy ochoten komunikovat s ostatními uživateli, v případě, že někdo bude chtít stránku editovat nebo se jinak zapojit. Mimořádnou zprávu lze umístit do příslušného denního přehledu hned po založení – ostatně čtenáři jsou účel pravidelné aktualizace.

Mimořádné zprávy mohou být jasné a stručné s cílem předat čtenářům nejdůležitější informace, ať už formou souvislého textu nebo chronologicky řazených sekcí, avšak by se stále měly držet zpravodajského stylu. Mimořádné zprávě by se měl autor pod dobu vývoje situace pečlivě věnovat, avšak její psaní by nemělo být zbrklé. V určitém smyslu platí výjimka pro zvyklost používání náhledu a zveřejňování změn v co nejméně editacích – není třeba čekat, až se nahromadí více informací, mohou být zveřejňovány jedna za druhou, avšak všeho s rozumem a zbytečně nezahlcovat historii editací respektive seznam posledních změn. Mimořádné zprávy se označují šablonou {{Mimořádná zpráva}} a jsou automaticky shromažďovány v příslušné kategorii.

Převedení na klasickou zprávu

[editovat]

Po ukončení vývoje situace by měl autor zprávy do 24 hodin zprávu přepracovat na klasickou aktuální zprávu, odstranit ceduli {{Mimořádná zpráva}} a nadále se zprávou zacházet jako s každou jinou. Během přepracovávání je vhodné využít šablonu {{Pracuje se}} nebo o tom na příslušné diskusní stránce informovat ostatní přispěvatele. Pokud byla zpráva psána přímo formou souvislého textu, příliš práce s předěláváním nebude, avšak vždy se lze zamyslet například nad stylistickou stránkou zprávy nebo pravopisem vzhledem k tomu, jakým způsobem a v jakém tempu zpráva vznikala. Jestliže byla zpráva napsána formou chronologicky řazených sekcí nebo odrážek, záleží na jejich rozsahu.

Vypadá-li obsah zprávy nějak takto (tedy příliš stručné odrážky):

* 15:00 – něco se stalo
* 15:35 – stalo se něco dalšího

měl by být přepracován zhruba do této podoby

; Něco se stalo – 15:00
:: Několik vět rozvíjejících informací k situaci, která se stala.
; Stalo se něco dalšího – 15:35
:: Několik vět rozvíjejících informací k další situaci, která se stala.

Pro správce

[editovat]

Mimořádná zpráva by měla být správci označena jako prověřená až po finálním přepracování, neboť se během doplňování mohou vyskytnout stejné problémy jako u nové zprávy – od obsahových až po autorskoprávní problémy. Během vývoje situace a tedy i zprávy samotné je vhodné zprávu sledovat a v případě editační války nebo opakovaného vandalismu ji dočasně, avšak pokud možno na opravdu co nejkratší dobu, aby uživatelům nebylo bráněno v psaní, dle uvážení částečně nebo úplně uzamknout a problém řešit diskusí.

Odkazy

[editovat]