Přeskočit na obsah

Wikizprávy slaví páté výročí

Z Wikizpráv
Logo českých Wikizpráv.

Neděle

Přesně před pěti lety byly spuštěny české Wikizprávy - další ze série projektů nadace Wikimedia Foundation v českém jazyce. Za tu dobu dobrovolní redaktoři napsali 1813 zpráv, z toho 131 tzv. původních zpráv.

První zpráva českých Wikizpráv na Inkubátoru byla napsána 6. června 2007 s titulkem Převrat na mariánskohorské radnici, první zpráva po spuštění Wikizpráv na její současné doméně napsaná 28. května 2008 se týkala nařčení anglických Wikizpráv z cenzury.

Projekt Wikizprávy (anglicky Wikinews) byl spuštěn 8. listopadu 2004 v anglické a německé verzi a postupně se přidávaly i další jazykové mutace. Myšlenka projektu vychází z principu internetové encyklopedie Wikipedie a tzv. wikiwebu - každý může napsat zprávu o jakékoliv aktuální události za dodržení pravidel stanovených komunitou dané jazykové mutace. Nejdůležitějšími pravidly napříč všemi jazykovými verzemi je dodržení neutrálního úhlu pohledu (anglicky Neutral Point of View, zkráceně NPOV) a ověřitelnosti všech informací.

Přesto má každá jazyková verze svá určitá specifika. České Wikizprávy se od svého založení potýkají s nedostatkem redaktorů, kteří by dobrovolně rozšiřovali a zkvalitňovali obsah Wikizpráv. Ojedinělé mezi všemi jazykovými mutacemi jsou tzv. historické zprávy, které referují o událostech s odstupem jednoho týdne a více a jejich autoři smí vycházet jen z informací dostupných ke dni, k němuž se historická zpráva vztahuje.

Byli jsme u toho[editovat]

Původní zprávy píší sami uživatelé Wikizpráv nejčastěji na základě vlastního zážitku, kdy redaktoři píší o události, které se osobně zúčastnili a případně zprávu doplní o své vlastní fotografie. Věrohodnost zprávy zaštiťuje její autor, ostatní však mohou článek korigovat s ostatními zdroji.

Wikizprávy také přinesly překlad rozhovoru se Scottem Snyderem a Robertem Kellym o napětí v Severní Koreji v roce 2013, překlad rozhovoru s Wojciechem Pędzichem o polské kandidatuře na pořádání Wikimanie v roce 2010, původní rozhovor se sochařem Adamem Trbuškou a rozhovor s pořadateli akce Noc s Rožmberky v roce 2011.

2008[editovat]

2009[editovat]

2010[editovat]

2011[editovat]

2012[editovat]

2013[editovat]

Zdroje[editovat]

  • Čtete zprávu, která vznikla jako původní zpráva redaktora Venca24 (diskuse, příspěvky) podle vlastního zážitku, který ručí za její pravdivost. Pokud se vaše informace o události liší, Wikizprávy uvítají, pokud je s uvedením zdrojů doplníte či uvedete na diskusní stránce.